Uniwersytet Łódzki
menu

Strona główna

Nabór tekstów do Collectanea Philologica odbywa się na bieżąco. Kolejne numery zamykane są z końcem marca każdego roku. Artykuły prosimy przesyłać na adres redakcji (collectanea@op.pl). Przed przesłaniem artykułu, Autorzy proszeni są o zapoznanie się z wytycznymi dla Autorów.


Poczynając od numeru Collectanea Philologica (XVI/2013) wersją pierwotną czasopisma jest wersja on-line. Artykuły z bieżącego i kolejnych numerów będą udostępniane bezpłatnie na platformie Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego oraz na stronie czasopisma.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ostatnich numerów naszego czasopisma:

Collectanea Philologica XIX/2016
Collectanea Philologica XVIII/2015
Collectanea Philologica "Listy Cycerona"/2014
Collectanea Philologica XVII/2014
Collectanea Philologica XVI/2013
Collectanea Philologica XV/2012
Collectanea Philologica XIV/2011
Collectanea Philologica XII/2009


Seria Collectanea Philologica ukazała się po raz pierwszy w roku 1995 staraniem prof. Ignacego R. Danki. Status periodyku naukowego otrzymała wraz z powołaniem na redaktora naukowego Collectanea prof. Jadwigi Czerwińskiej decyzją Rady Wydziału Filologicznego UŁ z dnia 26 kwietnia 2002 r. Od tego momentu pismo zaczęło się ukazywać regularnie jako rocznik naukowy. Od kilku lat posiada ono międzynarodowy skład kolegium redakcyjnego, do którego wchodzą, obok redaktor naczelnej, prof. dr hab. Jadwigi Czerwińskiej, reprezentującej Uniwersytet Łódzki, uczeni będący przedstawicielami uczelni europejskich: prof. Jean-Paul Pittion z Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance w Tours (Université François - Rabelais w Tours) i Trinity College Dublin (The University of Dublin) oraz prof. Orazio A. Bologna z Università Pontificia Salesiana di Roma.

W Collectanea Philologica publikowane są artykuły naukowe oraz recenzje wydawnicze, które stawiają sobie za cel propagowanie wiedzy o szeroko pojętej kulturze starożytnej Grecji i Rzymu. Materiał naukowy dzielony jest na trzy podstawowe dziedziny: hellenistyka, latynistyka, recepcja. Tematyka artykułów zawiera się w szeroko zakrojonych granicach literatury, języka, historii i filozofii świata starożytnego oraz recepcji antyku w kulturze nowożytnej. Odrębną część stanowi dział poświęcony recenzjom. Przedstawiane w Collectanea Philologica prace są autorstwa zarówno uznanych w dziedzinie antyku autorytetów polskich i zagranicznych, jak i młodych przedstawicieli nauki, w tym także doktorantów. Z uwagi na to, że wiele spośród zamieszczanych artykułów napisana jest w językach kongresowych, pozostałe zaś zawsze posiadają obcojęzyczne streszczenia, Collectanea Philologica dostępna jest również dla uczonych i szerokiego grona odbiorców zagranicznych. Czasopismo skierowane jest zarówno do osób zajmujących się antykiem z racji prowadzonych przez siebie badań naukowych, jak i do szerokiego kręgu zainteresowanych literaturą i kulturą antyczną.Wydawca: Wydawnictwo UŁ
ISSN: 1733-0319
eISSN: 2353-0901

Kontakt:
Katedra Filologii Klasycznej UŁ,
ul. Pomorska 171/173,
90-236 Łódź
Tel: (48) 42 66 55 374
collectanea@op.pl

University of Łódź

Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0